Etichete

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Binevestitorul mântuirii noastre, lui Gavriil Arhanghelul, marele slujitor al lui Dumnezeu, care a facut oamenilor atâtea binefaceri, atât în Legea veche, cat si în cea noua, Biserica îi alcătuieşte astăzi al doilea sobor de prăznuire, multumindu-i pentru toate slujirile lui, cunoscute din Scriptura si din traditia Bisericii, intocmai ca si la prima praznuire a sa, din ziua de 26 martie, dupa Buna Vestire. Drept aceea, Biserica înnoieşte astazi pomenirea aratarilor lui cele minunate, facute din dumnezeiasca porunca, si le proslaveste.

Arhaghelul Gavriil este acela care, pe Moise, ce fugea de la Faraon, în pustie, I-a învăţat scrierea cartilor, descoperindu-i facerea lumii, facerea lui Adam, omul cel dintâi, viata si caderea lui, neamurile cele mai dinainte, potopul si despartirea limbilor si toata întelepciunea. El este acela care a tâlcuit Proorocului Daniil, aratarile cele minunate, închipuite prin tot felul de fiare, i-a descoperit, apoi, slobozirea poporului lui Dumnezeu din robia Babilonului, vremea venirii lui Hristos în lume si întruparea lui din Preacurata Fecioară. El este acela care s-a aratat Sfântei si Dreptei Ana, pe când ea se ruga cu lacrimi, zicându-i: „Ana, s-a auzit rugaciunea ta la Dumnezeu si, iata, vei zamisli si vei naste pe Fiica cea Binecuvântată, prin care se vor binecuvânta toate semintiile pamântului, si vei chema numele ei Maria.” Asemenea, si Sfântului Ioachim, tot el i-a spus ca vor naste pe Maica lui Mesia, Care va mântui neamul omenesc. Acelasi Arhanghel, s-a aratat preotului Zaharia si i-a binevestit dezlegarea nerodirii femeii sale Elisabeta, si nasterea Sfitului Ioan, Înaintemergatorul Domnului.

Acest slujitor al lui Dumnezeu a stat înaintea preacuratei, la Nazaret, si i-a binevestit zamislirea Fiului lui Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt. Tot acesta s-a aratat si lui Iosif, încredintându-l, prin vis, despre Fecioara cea neispitita de nunta. Acest înger al Domnului s-a aratat si pastorilor ce-si pazeau turmele, noaptea, si le-a zis: „Va binevestesc voua bucurie mare: ca s-a nascut astazi Mântuitorul.” Si, îndata, o multime de îngeri au cântat „Marire întru cel de sus, lui Dumnezeu, si pe pamânt pace, între oameni bunavoire.” Prin acest înger, la vremea patimilor sale, Mântuitorul a primit întărire, deoarece Gavriil, puterea lui Dumnezeu se tâlcuieşte, si, ca unul care, pe lângă altele, are si aceasta slujire, de a întări pe cei ce sunt în nevointa. Acest înger s-a aratat si mironositelor, stând pe piatra mormântului si vestindu-le învierea din morti a lui Hristos.

Ca cel ce a fost binevestitorul zamislirii si al nasterii, acelasi s-a aratat a fi si îngerul învierii. În sfârşit , acelasi Înger, arătându-se Preacuratei, i-a spus de cinstita ei adormire si de mutarea ei cu trupul, de la cele pamâteşti, la cele ceresti.

Deci, pomenind aceste multe aratari, din Legea veche si din cea noua, ale acestui Înger si stiind mijlocirea lui cea neîncetată către Dumnezeu, pentru neamul omenesc, Biserica îi alcatuieste soborniceasca praznuire, pentru ca poporul lui Dumnezeu, sa se destepte totdeauna si cu caldura sa alerge, proslăvind ajutorul si sprijinul acestui atât de mare binefacator al sau. Se cade a aminti ca Biserica mai cinsteste pe acest Înger, în afară de 13 iulie, si la 26 martie si la 8 noiembrie.”

Proloagele I, II

Reclame