Etichete

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Care este menirea îngerului păzitor în viaţa credinciosului şi cum îl ajută la mântuire?

Menirea îngerului păzitor este de a-l păzi pe credincios în chip nevăzut de ispitele diavolului, de căderi în tot felul de păcate, de a-l călăuzi pe calea Bisericii, a pocăinţei şi a rugăciunii; de a-l mângâia în fapta bună. Îngerul păzitor este dat de Dumnezeu omului spre păzirea trupului şi a sufletului său. El niciodată nu doarme, după cuvântul psalmistului: “Nici să dormiteze cel ce te păzeşte” (Ps, 120, 3).

Îngerul păzitor apără sufletul cel încredinţat lui în toată vremea de ispită, dacă are credinţă şi frică de Dumnezeu, după spusa aceluiaşi împărat şi prooroc: “Tăbărâ-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de dânsul” (Ps. 33, 9). Îngerul păzitor slujeşte la mântuirea omului (Evrei 1, 14).

Îngerul păzitor scapă pe om în vreme de primejdie (Fapte 5, 19; 12, 7-8; 12- 15; 9- 11). Îngerul păzitor este duh al lui Dumnezeu spre păzirea oamenilor (PS. 102, 21; 103, 5; Luca 16, 22; Evrei 1, 7). Mântuitorul ne porunceşte să nu dispreţuim pe copii, că îngerii lor, în ceruri, “pururea văd faţa Tatălui Meu” (Matei 18, 10)

Fragment de text extras din cartea “De vorbă cu părintele Cleopa 5″

Reclame